องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โครงการให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคัมปีสกิน
รายละเอียด : วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อบต.นายูง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีธาตุ ดำเนินการให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีผลกระทบโรคโ คลัมปีสกินในโคเนื้อ โคนมในพื้นที่และให้การช่วยเหลือเบี้องต้น
ผู้โพส : admin