ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง