ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง