องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง และรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการข้อกำหนดการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 448
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่่น ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
photo แหล่งท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
photo ประชาสัมพันธ์เชิญเที่ยวงานประเพณีภูไทประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
photo ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2