องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
group ฝ่ายสภา
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภา
โทร : 087-7746989
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภา
โทร : 087-7746989
(นายนเรศ บุตรอินทร์)
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-5116-107
(นายนเรศ บุตรอินทร์)
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-5116-107
(นายทศพล พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-0487028
(นายทศพล พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-0487028
(นางวันเพ็ญ สอนสกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 082-1095150
(นางวันเพ็ญ สอนสกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 082-1095150
(นายไพรวัลย์ ชัยยงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 091-4210-734
(นายไพรวัลย์ ชัยยงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 091-4210-734
(นายวิชัย คุยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 083-6909-362
(นายวิชัย คุยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 083-6909-362
(นายประสิทธิ์ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 088-0292967
(นายประสิทธิ์ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 088-0292967
(นายคำสิงห์ คำฤาชัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 087-6371232
(นายคำสิงห์ คำฤาชัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 087-6371232
(นายเทิง บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 093-1481787
(นายเทิง บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 093-1481787
(นายไกร ผ่านชมภู)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 088-3178-789
(นายไกร ผ่านชมภู)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 088-3178-789
(นายอภิวัฒน์ โสภิณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-8594079
(นายอภิวัฒน์ โสภิณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 086-8594079
(นายศักดิ์ ทองคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-5733220
(นายศักดิ์ ทองคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 093-5733220
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 095-3028591
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 095-3028591
(นายบุญก่อ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 088-0633778
(นายบุญก่อ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 088-0633778
(นายหนูแดง สีลานาแก)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 083-4186090
(นายหนูแดง สีลานาแก)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 083-4186090
(นายประสิทธิ์ จันทาสี)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 088-3082637
(นายประสิทธิ์ จันทาสี)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 088-3082637
(นายประเวศน์ บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 091-3547219
(นายประเวศน์ บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 091-3547219
(นายไพรวัลย์ พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 084-5181167
(นายไพรวัลย์ พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 084-5181167
(นายศักดิ์ดา พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-0415906
(นายศักดิ์ดา พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 082-0415906
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 216