องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อจัดทำเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมผู้ไท poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงและเสียงตามสาย ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 เส้นนาฮี-คำดอกไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ปรับปรุงระบบประปาดื่มได้ บ้านคำดอกไม้ ม.7_0001 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 เส้นบ้านโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.2 เส้นนาม่วง-นายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 เส้นบ้านโคกหนองแวง-กุดเต่า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.2 เส้นนาม่วง-กุดน้ำใส poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.5 เส้นข้างบ้านครูยอด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.5 เส้นนาจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.7 เส้นหลังวัดป่า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.8 เส้นนาขาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.8 เส้นนาตาลซาว poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.9 เส้นนาฟอดงู poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.1 เส้นนานายเมย. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.1 เส้นหลังวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.2 เส้นนาม่วงนาฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ราคากลาง 2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง ม.2 เส้นนาม่วง-บ้านกอก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 192