messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งบรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานนนนนแผนการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ตุลาคม -2566- มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
งบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
งบแสดงฐานะทางการเงินรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565( กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 95
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาสที่4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564(ไตรมาสที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
e รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรสาม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563(ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2