messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image กิจกรรมโครงการ
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2566[5 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566[5 ตุลาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2566[5 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.ประจำปี 2566[7 เมษายน 2566]
โครงการควบคุมโรคในพื้นที่ (อสม)[4 ตุลาคม 2565]
โครงการป้องกันการเกิดโรคติดต่อโดยการจัดการขยะ (โรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระล่วง โรคฉี่หนู [4 ตุลาคม 2565]
โครงการวัยเรียน วัยใสห่วงใยสุขภาพ [4 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (ชมรมผู้สูงอายุ)[4 ตุลาคม 2565]
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสภาวะสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (cocid-19) (ชมรมผู้สูงอายุ)[4 ตุลาคม 2565]
โครงการคัดกรองคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)[4 ตุลาคม 2565]
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)