องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
photo บันทึกข่้อความ - รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo บันทึกข้อความ - ขออนุมัติจ้างเหมาสำรวจ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
photo คำสั่ง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกภาคสนาม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo รายงานการฝึกอบรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
photo คำสั่ง-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลของกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งผู้รับมอบและดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 556
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ/ พนักงานประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1